Partner

Alexander Ibsen

Uddannelse

Jeg er uddannet cand.merc.(jur.) fra Aarhus universitet, hvor jeg har specialiseret mig særligt indenfor skatteretten. Sidenhen har jeg, sideløbende med mit arbejde, påbegyndt masteruddannelsen i skat på CBS, som jeg forventer at afslutte i slutningen af 2022.

Min teoretiske baggrund gør mig i stand til at løse en bred vifte af opgaver inden for skatteretten, hvor jeg hovedsageligt beskæftiger mig med opgaver for personer, ejendoms- og holdingselskaber og selvstændige erhvervsdrivende inden for det liberale erhverv.

Herudover har jeg en særlig interesse for skat i dødsboer, hvor jeg både rådgiver om de skattemæssige forhold, men også assisterer med udarbejdelse af boopgørelser, beregner boafgift og de dertil knyttede opgaver.

Jeg har desuden en fortid hos Vurderingsstyrelsen, der står for udsendelsen af de offentlige ejendomsvurderinger. Hos Vurderingsstyrelsen tilegnede jeg mig en viden om vurderingssystemet, der anvendes til at vurdere alle landets ejendomme, og som gør mig i stand til at assistere skatteydere med klager over de offentlige ejendomsvurderinger.