Familieoverdragelse af forældrekøb

Familieoverdragelse af forældrekøb er en skatteretlig kompliceret disciplin. Hos IVB modtager du rådgivning fra nogen af landets førende specialister inden for familieoverdragelse, skat og fast ejendom.

Det er vigtigt, at du som forældrekøber har gjort dig en del overvejelser, inden du foretager salg til barn af forældrekøbet. Vi hjælper dig med at tilrettelægge den mest optimale overdragelse af forældrekøbet for alle parter. Nogle gange kan det vise sig, at den mest optimale familieoverdragelse for familien ikke er sammenfaldende med den isoleret set mest optimale skattemæssige løsning.

Faldgruber ved familieoverdragelse

Alle aspekter bør inddrages, og der bør desuden laves en risikovurdering. Det gælder særligt i relation til værdiansættelse af forældrekøbet og de afledte skattemæssige virkningerne af selve familieoverdragelsen, men det gælder også de almindelige arveretlige problematikker, der kan opstå, hvis man har flere arvtagere.

Det kan være en rigtig god idé at lade en skattefagkyndig udarbejde et behørigt skatteforbehold, som indsættes i overdragelsesaftalen. Vi har stor erfaring med at udarbejde sådanne skatteforbehold, hvorfor vi desuden kan tilpasse skatteforbeholdet efter individuelle ønsker og behov, og som stadig opfylder betingelserne i skatteforvaltningslovens § 28.

Du kan læse mere om faldgruberne ved familieoverdragelse her.

Skal vi hjælpe dig?

Vi har indgående kendskab til proces og skat i forbindelse med familiehandel af forældrekøb, og vores rådgivere har bistået med rådgivning i flere hundrede familiehandler. En erfaren rådgiver er altafgørende for, at familieoverdragelsen sker så optimalt som muligt, og det er vigtigt, at bistående rådgiver har indgående kendskab til skattelovgivningen, herunder særligt værdiansættelsescirkulæret, 15%-reglen samt de nye regler for familieoverdragelse.

Lad os give dig et uforpligtende tilbud på familieoverdragelsen.

Lad os kontakte dig