Køberrådgivning ved forældrekøb

Står du overfor at foretage et forældrekøb, er det en god ide at have en køberrådgiver ved din side med stor ekspertise indenfor alle aspekter af forældrekøb. Første skridt er, at du finder den helt rigtige forældrekøbsbolig til dit barn, og når du har fundet den helt rigtige bolig, kan vi bistå med kompetent køberrådgivning.

Vi repræsenterer dig som køber og sikrer, at du kommer godt og trygt gennem ejendomshandlen. Vores mangeårige erfaring med forældrekøb gør, at vi ved hvilke områder, vi skal være særligt opmærksomme på i vores køberrådgivning.

Inden du underskriver købsaftalen, vil vi anbefale dig, at du læser den grundigt igennem. Desuden skal du sikre dig, at bank- og rådgiverforbeholdet er på minimum 3 hverdage, således at vi kan nå at gennemgå dokumenter med fornøden omhu og drøfte eventuelle forbehold med dig. Hvis det viser sig, at der er uforudsete bebyrdende forhold, som gør, at du ønsker at fortryde handlen, kan dette således også gøres med rådgiverforbeholdet, hvorved du undgår at betale 1% i godtgørelse til sælger ved udnyttelse af fortrydelsesretten.

Hvordan forløber køberrådgivningsprocessen ved forældrekøb

Vi kommer ofte på banen umiddelbart inden underskriften på købsaftalen, eller når du har underskrevet købsaftalen, og fra dette tidspunkt er det vores opgave at hjælpe dig trygt i mål med forældrekøbet.

Køberrådgivningsprocessen forløber således:

  1. Vi gennemgår alle handlens dokumenter og udarbejder en skrivelse med forhold, som du skal være opmærksom på
  2. Vi afklarer eventuelle spørgsmål med dig
  3. Når alle forhold er afklaret, afsender vi en godkendelsesskrivelse til sælgers ejendomsmægler med godkendelsen af handlen
  4. Hvis der er indsat forbehold i godkendelsesskrivelsen, som skal afklares med sælgers ejendomsmægler, varetager vi denne dialog. Vi sørger også for at orientere din bank undervejs i processen
  5. Når handlen er endelig, sørger vi for at enten at udarbejde eller kontrollere både skøde, et eventuelt debitorskifte samt refusionsopgørelse

Vær opmærksom på ejerforeningens vedtægter

I et forældrekøb er der nogle forhold, du skal være særligt opmærksom på. Dette kan blandt andet være, at ejerforeningens vedtægter indeholder et forbud mod udlejning, eller at ejerforeningens formand / administrator skal have lejekontrakten til godkendelse, forinden udlejning kan påbegyndes.

Sådanne forhold hjælper vi dig naturligvis med at afklare som led i køberrådgivningen.

Det er altid i alles interesse, at en ejendomshandel ikke bliver unødigt forsinket på grund af ubetydelige formaliteter, og derfor sørger vi hele tiden for at sætte væres kunder godt ind i, hvad der er vigtigt, og hvad der er mindre vigtigt.

Specialiseret i alle aspekter af forældrekøb

Hos IVB er vi specialiseret i alle aspekter af forældrekøb. Vi kan hjælpe med alt, herunder både køberrådgivning, huslejefastsættelse og det skatte- og regnskabsmæssige.

Vi bestræber os på at være let tilgængelige for vores kunder, og du er er derfor altid velkommen til at gribe fat i os.

Pris

  • Køberrådgivning forældrekøb
  • 6.750 kr.
Lad os kontakte dig