Forældrekøb regnskab og selvangivelse

Hvis du har et forældrekøb, skal du en gang om året udarbejde et regnskab over dine skattepligtige indtægter og fradragsberettigede udgifter. Du skal herefter indberette regnskabsoplysningerne til Skattestyrelsen i forbindelse med selvangivelsen.

Du skal desuden foretage løbende bogføring efter reglerne i bogføringsloven og mindstekravbekendtgørelsen, og forældrekøbsregnskabet samt bogføringen skal gemmes i op til 5 år, så du har mulighed for at fremsende det til Skattestyrelsen på deres anfordring. Hos IVB er vi eksperter inden for regnskab og selvangivelse ved forældrekøb, og vi kan hjælpe dig godt igennem processen.

Komplet løsning til forældrekøb regnskab

IVB tilbyder en komplet regnskabsløsning til forældrekøb, hvor vi sørger for følgende:

  • Vurdering af optimal beskatningsmetode (almindelige skatteregler, kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen)
  • Bogføring i Microsoft Dynamics 365 efter bogføringsloven og mindstekravbekendtgørelsen
  • Opstilling af professionelt forældrekøbsregnskab i form af skatteregnskab med indkomstopgørelse, balance og specifikationer
  • Indberetning til Skattestyrelsen via professionel rådgiveradgang
  • Besvarelse af dine akutte spørgsmål om forældrekøb og skat i årets løb, hvis du er regnskabskunde hos IVB

Med ovenstående regnskabsløsning til forældrekøb er du dækket godt ind, og du opnår fuldt fradrag for udgiften hertil.

Skal vi hjælpe dig med forældrekøb regnskab og selvangivelse?

Hos IVB har vi rådgivet om forældrekøb i mange år, og vi har udarbejdet flere tusinde forældrekøbsregnskab og selvangivelser til glæde og overskuelighed for vores forældrekøbere. Lad os klare det administrative for dig og dit forældrekøb til en fair og rimelig pris, så du i stedet kan bruge din tid på noget andet.

IVB sikrer, at dit forældrekøb drifter så optimalt som muligt og inden for skattelovgivningens rammer, og udgiften til et forældrekøb regnskab og selvangivelse er fuldt fradragsberettiget i selve udlejningsdriften af forældrekøbet. Du kan kontakte os her.

Pris

  • Regnskab og selvangivelse
  • 3.750 kr.
Lad os kontakte dig