Revisor til forældrekøb: Skal du bruge en revisor?

Forældrekøbere kan være i tvivl om, hvorvidt de skal bruge en revisor ved forældrekøb. Der stilles ofte spørgsmål ved, om det er nødvendigt at inddrage en revisor.

For det første kan det siges, at det ikke er et lovgivningsmæssigt krav at bruge en revisor i forbindelse med forældrekøb – men det kan dog vise sig at være en rigtig god idé.

En revisor med speciale i forældrekøb sikrer ofte optimal økonomisk planlægning samt overholdelse af lovgivningen, hvorved forældrenes bekymringer om økonomi og skat minimeres.

Det skaber tryghed om investeringsbeslutningen og den løbende drift af forældrekøbet.

Hvad indebærer et forældrekøb?

Før vi går videre, ser vi kort se på, hvad et forældrekøb indebærer.

Et forældrekøb involverer administrative forpligtelser så som bogføring, udarbejdelse af skatteregnskab og korrekt indberetning til Skattestyrelsen.

Disse opgaver er afgørende for at sikre, at skatteregler overholdes og for at opretholde et solidt økonomisk overblik i forbindelse med forældrekøbet.

Den administrative byrde består desuden også i at ajourføre sig med gældende lovgivning på området, herunder både de lejeretlige og skatteretlige aspekter. Særligt det skatteretlige område ændrer sig fra år til år, og i 2021 kom der helt nye beskatningsregler for forældrekøb og omvendt forældrekøb.

Udfordringer ved regnskab og selvangivelse for forældrekøb

Selvom forældrekøb kan virke som en umiddelbar overskuelig investering, er det dog ikke uden driftsmæssige forpligtelser og udfordringer – især når det kommer til regnskab og selvangivelse. Her er nogle af de typiske udfordringer, som forældrekøbere står med:

1. Lejeindtægter og fradrag:

At håndtere lejeindtægter og de relaterede fradrag korrekt kan være kompliceret. En revisor kan sikre, at du maksimerer dine fradrag inden for de gældende skatteregler. Så snyder du hverken dig selv eller staten.

2. Overholdelse af skatteregler:

Skatteregler ændrer sig konstant, og det kan være en udfordring at holde sig opdateret, hvis man ikke arbejder med drift af forældrekøb til daglig. En revisor med speciale i forældrekøb er velinformeret om de seneste ændringer og sikrer, at du overholder alle gældende regler.

3. Regnskabsdokumentation:

Nøjagtig dokumentation og fremstilling af alle transaktioner er afgørende. En revisor kan hjælpe med at opretholde en omfattende regnskabsdokumentation ved anvendelse af professionel bogføringsprogram, hvilket er særligt vigtigt ved en eventuel kontrol foretaget af Skattemyndighederne.

4. Vurdering af optimalt salg af forældrekøb:

Når det er tid til at sælge forældrekøbet, kan det være komplekst at vurdere, hvad der er mest optimalt. En revisor kan hjælpe med at danne det nødvendige overblik og optimere i forbindelse med salget forældrekøbet. Det gælder både salg til tredjemand eller til barnet.

Fordelene ved at bruge en revisor til forældrekøb

1. Ekspertise i skatteregler:

Revisorer er specialiserede i skatteregler og kan optimere din økonomi for at maksimere dine fordele. Dette inkluderer korrekt behandling af lejeindtægter og udnyttelse af tilgængelige fradrag.

2. Du har en sparringspartner:

Hvis du er regnskabskunde med dit forældrekøb hos en revisor, vil du ofte kunne sparre med vedkommende omkring forældrekøbet.

3. Risikostyring:

En revisor kan identificere potentielle risici og udvikle strategier til at minimere dem. Dette skaber en solid økonomisk plan og reducerer risikoen for uventede skattemæssige konsekvenser og uønsket kontrolsag foretaget af Skattemyndighederne.

4. Tidsbesparelse:

Forældrekøbere har ofte travle liv, og at håndtere regnskab og selvangivelse kan være tidskrævende – særligt hvis det skal gøres korrekt og optimalt. En revisor frigiver tid, så du kan fokusere på andre vigtige aspekter af dit liv.

5. En revisor tjener ofte sig selv hjem igen

På grund af de komplekse administrative opgaver i forbindelse med et forældrekøb er en revisor ofte alle pengene værd.

Revisorens ekspertise i bogføring, udarbejdelse af skatteregnskab og korrekt indberetning til Skattestyrelsen sikrer ikke blot overholdelse af skatteregler, men også optimal økonomisk disponering. Dette reducerer risici, sikrer nøjagtighed og frigør tid for forældrene.

Eksempler fra den virkelige verden

Det sker ofte, at forældrekøbere selv påtager sig opgaven som revisor, men hvor dette medfører, at der opstår særdeles ugunstige skattemæssige situationer.

Det kan fx være, at man har videreført en forældet praksis på baggrund af en revisors arbejde i et tidligere indkomstår.

Det kan også blot være, at man har misforstået reglerne, eller at man slet ikke har indberettet noget til Skattestyrelsen, som ellers er et lovpligtigt krav – uanset om man anvender virksomhedsordningen, kapitalafkastordningen eller de almindelige personskatteregler som beskatningsmodel.

Forældrekøb er at sidestille med erhvervsmæssig udlejning, og derfor skal man udføre opgaven med regnskab og skat. Det kan ikke undgås. Følgende fejl ses ofte, når forældrekøbere selv har stået for processen med regnskab og skat:

  • Man har taget dobbelt rentefradrag, fordi man ikke har flyttet renterne til virksomhedens drift (i selvangivelsen).
  • Man har opkrævet for lav husleje eller for høj husleje.
  • Man har foretaget forkerte fradrag i forbindelse med vedligeholdelses- og forbedringsudgifter.
  • Man har betalt ejendomsværdiskat, fordi man ikke har registreret forældrekøbet korrekt i selvangivelsen.
  • Man har ikke anvendt den korrekte beskatningsmetode, fordi man ikke har afkrydset korrekt i selvangivelsen.
  • Man ender med at betale alt for meget i skat ved salg af forældrekøbet, fordi man vælger den forkerte beskatningsmetode i salgsåret.

Er der nogle ulemper ved at bruge en revisor til forældrekøb?

Selvom der er mange fordele ved at bruge en revisor til forældrekøb, er der også nogle potentielle ulemper at overveje:

  1. Omkostninger: Revisortjenester kan være omkostningstunge, hvilket kan påvirke det samlede afkast på forældrekøbet. Derfor bør det undersøges nøje, at man modtager rådgivning og assistance fra en specialiseret revisor, der kan forsvare udgiften hertil.
  2. Selvstændig administration: Nogle forældre foretrækker at administrere forældrekøbet selv for at spare omkostninger og bevare mere kontrol, men det er ikke uden risiko for at snyde sig selv og komme i skattemæssigt uføre.
  3. Mindre fleksibilitet: At have en revisor kan føre til lidt mindre fleksibilitet, da forældrekøbere kan være bundet af revisorens tid og tidsplan. Det bør dog ikke være det, man som forældrekøber oplever hos en revisor, og det kan være en indikation på, at revisoren ikke prioriterer opgaven eller har for travlt.
  4. Mindre læring: Hvis forældre håndterer regnskab og selvangivelse selv, kan de have mulighed for at lære mere om disse processer og få større forståelse for deres økonomi. Det kræver dog meget tid at sætte sig ind i reglerne, og man kan hurtigt misforstå disse, hvis man ikke har den fornødne erfaring på området.

Selvom der er ulemper, skal beslutningen om at bruge en revisor afvejes mod fordelene og forældrenes præferencer.

For mange vil fordelene ved nøjagtig regnskabsføring, skatteoptimering og risikostyring opveje ulemperne.

Det er typisk udelukkende en ulempe at bruge revisor til forældrekøb, hvis revisoren ikke er specialiseret i netop forældrekøb og skat, eller hvis revisoren ikke påtager sig hele opgaven med både bogføring, opstilling af skatteregnskab og indberetning til Skattestyrelsen.

Afsluttende tanker

At inddrage en revisor i dit forældrekøb er ikke blot en ekstra udgift; det er derimod en investering i økonomisk optimering og sikkerhed for at overholde gældende lovgivning.

Med ekspertise inden for regnskab og selvangivelse kan en revisor hjælpe med at optimere dine skattemæssige fordele, minimere risici og frigive tid, så du kan nyde forældrekøbets fordele fuldt ud og samtidig slippe for en tung administrativ byrde.

Vælg en revisor, der forstår kompleksiteten i forældrekøb for at sikre, at din investering bliver en succes både på kort og lang sigt.