Forældrekøb

Vi er eksperter i forældrekøb - fra køb til salg

Hos IVB er vi specialiserede rådgivere i forældrekøb. Samlet har vi mere end 25 års erfaring på området. Det betyder, at du trygt kan overlade alt fra køb, lejekontrakter og skat til regnskab og salg til os.
Rådgiver inden for forældrekøb

Få et uforpligtende tilbud – udfyld formularen

Helhedsrådgivning til dit forældrekøb

3 fordele ved at investere i et forældrekøb

Forældrekøbets 5 faser

Nye regler for forældrekøbere

Rådgivning til livets store beslutninger

Hos os får du personlig rådgivning inden for økonomi og jura til mange af livets store beslutninger, så du kommer trygt i mål - uanset om det gælder dine private investeringer, din virksomhed eller dine skatteforhold.

Unikke kompetencer

Med kompetencer inden for skat, investering, fast ejendom og regnskab kan vi tilbyde værdifuld og professionel rådgivning i mange af livets store beslutninger.

Helhedsorienteret rådgivning

Vi har samlet økonomisk og juridisk rådgivning under ét tag. Det betyder, at du hverken behøver købermægler, advokat, revisor eller udlejningsadministrator. Kun IVB.

Høj specialistviden

Vores rådgivere har specialiseret sig i nicheområder som forædrekøb, dødsboskat, køb og udlejning af fast ejendom samt virksomhedsskatteordningen.

Hvad er forældrekøb?

Forældrekøb er en betegnelse for, at forældre køber en lejlighed eller et hus med det formål at stille det til rådighed for deres børn. Det indebærer, at forældrene bliver udlejer og lejer boligen ud til deres børn, som bor i den. Forældrekøb har i mange år været en populær mulighed og er det fortsat, da det giver forældre mulighed for at støtte deres børn økonomisk og sikre dem en god studietid, hvor der er økonomisk råderum til at fokusere på studierne. 

Hvad er reglerne for forældrekøb? 

I et forældrekøb er det vigtigt at have sat sig ind i skattereglerne. Huslejeindtægterne skal nemlig beskattes, men heri kan ejendommens driftsudgifter fratrækkes. 

Forældrekøbets driftsudgifter består ofte af ejerforeningsbidrag, forsikring, ejendomsskat mv. Ligeledes kan vedligeholdelsesudgifter fradrages, men ikke forbedringsudgifter. 

Mens driftsudgifterne kan fratrækkes direkte i huslejeindtægten, er situationen en anden med renteudgifterne på grund af nye regler fra indkomståret 2021. De nye regler betyder, at renteudgifterne har fået en lavere fradragsværdi, så fradragsværdien nu svarer til den, der også kan opnås på forældrenes egen bolig. 

Når du har et forældrekøb, skal du også være opmærksom på, at der ikke skal betales ejendomsværdiskat, hvilket er noget, som forældrene selv skal registrere. 

Hvad er et omvendt forældrekøb?

Reglerne for et omvendt forældrekøb er de samme som for et almindeligt forældrekøb, og er derfor blot en betegnelse for det tilfælde, hvor det er børnene, der køber en ejendom og udlejer den til deres forældre. Det kan være en god løsning for familien samlet set, hvis forældrene pensionsmidler er bundet op i deres ejendom. 

Ved at børnene køber den hidtidige bolig eller finder en anden bolig til forældrene, kan pensionsmidlerne frigives og anvendes til at forsøde pensionstilværelsen. 

Fordele ved forældrekøb

Der er flere grunde til, at forældre vælger at investere i et forældrekøb:

 1. Sikre et stabilt og trygt hjem til den studerende:
  Ved at lave et forældrekøb kan du give dine børn et stabilt og sikkert sted at bo, mens de studerer eller starter deres voksne liv. Det kan give børnene den økonomiske ro til at fokusere på deres uddannelser uden bekymringer om boligsituationen. 
 1. Lavere husleje end der kan opnås andre steder:
  I forældrekøb kan børnene ofte leje lejligheden eller huset til en lavere husleje, end de ville betale for en tilsvarende bolig på det frie lejemarked. Dette skyldes, at udlejer ofte kræver en højere husleje end de er berettiget til, og er det ikke tilfældet, vil det blot være forældrene der tjener penge på udlejningen i stedet for en fremmed udlejer. Dette reducerer den økonomiske byrde for de studerende. 
 1. Bedre boligforhold:
  Forældrekøb giver ofte børnene mulighed for at bo i en bedre lejlighed eller et bedre hus med en bedre beliggenhed, end hvad de normalt kunne finde på det frie lejemarked. 
 1. Mulig økonomisk gevinst:
  Udover at skabe en sikker bolig for børnene kan forældrekøb også fungere som en investering. Fast ejendom har potentiale for prisstigninger over tid, og særligt i landets store studiebyer, hvilket kan give forældrene en økonomisk gevinst, hvis de beslutter sig for at sælge ejendommen senere. 

Vi råder altid vores forældrekøbere til at se den økonomiske gevinst som et sekundært forhold der begrunder købet at forældrekøbet, mens det primære argument skal være at hjælpe børnene til den rette studiebolig. 

Forældrekøbet har ofte været anvendt af dine børn, og ikke af dig. Det betyder også, at fortjenesten ved salget er skattepligtig, og du er selv ansvarlig for at opgøre og indberette den til Skattestyrelsen. 

Beskatningen afhænger af flere faktorer, heriblandt hvilken skatteordning du anvender i salgsåret (VSO, Kapitalafkastordningen eller de almindelige personskatteregler), samt hvordan din øvrige indkomst ser ud. Der er dog også mulighed for at opnå en række fradrag, som eksempel for købsomkostninger, salgsomkostninger og udgifter til forbedringer. 

En interessant mulighed kan også være, at sælge forældrekøbet til dine børn, som i visse tilfælde kan resultere i, at en skattepligtig gevinst bliver skattefri. Der er dog visse betingelser, der skal opfyldes. 

Fastsættelse af huslejen i et forældrekøb skal ske på normale markedsvilkår. Det er dog vigtigt at bemærke, at markedsvilkårene ikke altid afspejler de priser, der ses på diverse lejeportaler. Oftest kan huslejen i et forældrekøb sættes lavere end det, der ses på lejeportalerne og nogle gange til det halve. 

Det kan derfor være en god idé at få en konkret vurdering af huslejeniveauet for den pågældende bolig. 

Som forældrekøber, der udlejer en ejendom til sine børn, betragtes du som selvstændig erhvervsdrivende. Den årlige indkomst fra udlejningen, skal indberettes i din selvangivelser efter en af de tre beskatningsmetoder, der kan anvendes:

 1. Almindelige skatteregler
 2. Kapitalafkastordningen
 3. Virksomhedsskatteordningen

Du kan frit vælge den ønskede beskatningsmetode og ændre den år for år i forbindelse med indberetningen i selvangivelsen. 

For de almindelige personskatteregler og kapitalafkastordningen, vil du mere eller mindre opnå det samme skattemæssige resultat, da købsprisen fra forældrekøbet fra 2021 ikke længere indgår i kapitalafkastgrundlaget. Derfor beregnet der ikke kapitalafkast af forældrekøbet. 

Indkomsten fratrækkes driftsomkostninger i og indgår i den personlige indkomst, mens renter og bidrag fradrages i kapitalindkomsten. 

Virksomhedsskatteordningen giver flere muligheder for skatteoptimering og foretrækkes ofte af forældrekøbere. Selvom fordelene er reduceret fra 2021, byder virksomhedsskatteordningen stadig på muligheder for skatteoptimering, især når indkomsten overstiger topskattegrænsen og der genereres overskud i forældrekøbet. Med virksomhedsordningen kan overskuddet opspares til en lavere foreløbig skat på 22%, og den resterende beskatning kan udskydes. 

Det lavere beskattede overskud kan bruges til at nedbringe ejendommens gæld eller udføre forbedringer i forældrekøbet, hvilket giver en likviditetsfordel ved lavere løbende beskatning. 

Forældre, der overvejer at lave et forældrekøb, kan stå over for spørgsmålet om, hvorvidt de bør engagere en revisor i processen. Lovmæssigt er det ikke påkrævet at bruge en revisor til forældrekøb, men det kan vise sig at være en fornuftig beslutning. En revisor med ekspertise inden for forældrekøb kan bidrage til at sikre optimal økonomisk planlægning og overholdelse af lovgivningen. Dette skaber tryghed omkring investeringen og den løbende drift af forældrekøbet.

Nyttige artikler

Mød IVB

Partner, Master i skat
Alexander Ibsen
Partner, Køberrådgiver
Mille Venning