Årsrapport for selskaber

Årsrapporten fungerer som selskabets rapportering til omverdenen, om hvorledes udviklingen i selskabet har været de seneste år. Årsrapporten bruges ofte også af eksterne samarbejdspartnere og kreditorer til at vurdere selskabets forfatning, og det er derfor vigtigt, at selskabets årsrapport både er retvisende og troværdig. Årsrapport for selskaber kan udarbejdes til flere formål afhængig af, hvem der skal bruge regnskabet. Hos IVB udarbejder vi normalvis både et internt regnskab med tilhørende specifikationer til brug for anpartshaveren og et eksternt regnskab til offentliggørelse hos Erhvervsstyrelsen.

Hos IVB udarbejder vi årsrapporter for dit selskab, der ikke er revisionspligtigt og som enten er et investeringsselskab/holdingselskab eller et driftsselskab inden for det liberale erhverv, hvor du selv deltager aktivt i driften.

En årsrapport du kan bruge

Årsrapporten kan udarbejdes på flere måder og kan indeholde forskellige oplysninger, men skal som minimum leve op til kravene i årsregnskabsloven for den pågældende selskabstype. Hos IVB stiller vi os ikke tilfredse med et regnskab, der blot opfylder mindstekravene, og vi udarbejder derfor en intern årsrapport, du kan bruge til noget.

Vores årsrapport for selskaber adskiller sig fra nogle af de årsrapporter andre rådgivere tilbyder, da vi har fokus på at udarbejde et regnskab, der er brugbart for dig som anpartshaver og som sætter fokus på ”udstikkere”, hvor der er grundlag for at foretage ændringer. Vores årsrapport giver dig dermed muligheden for at træffe de nødvendige beslutninger samt at optimere økonomien i dit selskab i det kommende regnskabsår.

I forlængelse af udarbejdelsen af internt regnskab for selskabet, assisterer vi også med udarbejdelse af det eksterne regnskab, der skal indsendes og offentliggøres hos Erhvervsstyrelsen. Den eksterne årsrapport udarbejdes i samspil med dig, så vi ikke offentliggøre mere end højst nødvendigt, uden at du specifikt har et ønske herom.

Lad IVB udarbejde din årsrapport

Lad IVB udarbejde din årsrapport og foretage udbyttelodninger, udarbejde generalforsamlingsprotokollat og indberette kontrollerende transaktioner for dig og dit selskab.  Kontakt os her for en uforpligtende snak.

Lad os kontakte dig

Mød din rådgiver