Bogholderi og moms

Virksomhedens bogføring er grundstenen for hele regnskabet og danner ligeledes grundlag for virksomhedens momsindberetninger, som ofte indberettes kvartalsvis eller halvårligt, afhængig af størrelsen på din virksomhed. Holder du styr på virksomhedens bogføring løbende, giver det dig også overblik over virksomhedens økonomiske situation. Hos IVB tilbyder at varetage din bogføring, bogholderi og indberetning af moms for din virksomhed, hvis vi allerede varetager dit årlige regnskab.

Bogføring i din virksomhed

Omfanget af dine bogføringsopgaver og hvor ofte du bør bogføre, afhænger i høj grad af størrelsen på din virksomhed og antallet af bilag, der årligt skal håndteres. Netop derfor skræddersyer vi vores bogføringsløsninger, så de passer til netop din virksomhed. Vi kan tilbyde dig bogføring efter bogføringsloven og mindstekravsbekendtgørelsen i vores interne bogføringssystem Microsoft Dynamics 365, men hvis du selv står for faktureringen i eksempelvis Dinero eller E-conomic, kan vi også varetage dine bogføringsopgaver her. Det giver dig mulighed for løbende at holde dig opdateret på bogføringen.

Hos IVB bestræber vi os på, at dine bogføringsopgaver altid varetages af den samme erfarne bogholder, som ligeledes kan tilbyde et årligt optimeringsmøde i forlængelse af dit regnskab.

Momsregnskab

Hvis du driver momspligtig virksomhed, har du også pligt til at udarbejde et momsregnskab, der viser hvor meget du enten skal have tilbage eller betale i moms. Momsregnskabet opgøres på baggrund af din salgsmoms, fratrukket din købsmoms. Salgsmomsen er ofte forholdsvis let at gå til, da den beregnes på baggrund af dit salg eller leverede ydelser, mens købsmomsen ofte er den, der volder problemer. Det skyldes, at nogle udgifter kun giver ret til delvis fradrag, mens der overhovedet ikke kan opnås fradrag for momsen på andre udgifter.

Når vi tager os af din bogføring, sørger vi også for at få momsen til at stemme og foretage rettidig indberetning, heraf til Skattestyrelsen. Det eneste du skal sørge for er, at momsen bliver betalt.

Lad IVB varetage dine bogholderi og momsopgaver

Lad IVB tage sig af dit bogholderi og momsopgaver, så du kan holde fokus på den værdiskabende aktivitet i din virksomhed. Kontakt os her.

Lad os kontakte dig

Mød din rådgiver