Gældsbrev og gavebrev

Når der ydes lån eller gaver mellem nære familiemedlemmer, er det altid en god ide, at der ligger en skriftlig aftale til grund for lånet (et gældsbrev) eller et gavebrev til grund for den gave, der ydes.

Vi ser fx ofte, at der ydes lån mellem familiemedlemmer i forbindelse med bolighandler, hvor forældrene eller bedsteforældrene ønsker at hjælpe den yngre generation ind på boligmarkedet. Når der ydes sådanne lån, kan det ske på markedsmæssige vilkår med betaling af renter, men det kan også ske rente- og afdragsfrit på anfordringsvilkår. Uanset hvilke vilkår et lån ydes på, er det vigtigt, at der foreligger en skriftlig aftale, også kaldet et gældsbrev, inden lånet ydes. Dette er jeres dokumentation overfor skattemyndighederne for, at der faktisk er tale om et lån og ikke en gave.

Hos IVB assisterer vi både med udarbejdelse af gældsbreve og udarbejdelse af gavebreve, der ofte skal suppleres med en anmeldelse til Skattestyrelsen, hvis gaven overstiger det skattefrie gavebeløb på 74.100 kr. (2024-niveau).

Gældsbrev ved familielån

Familielån kan bruges i flere sammenhænge, men de anvendes særligt i forbindelse med bolighandler og i forbindelse arveplanlægning.

Familielån er en meget anvendelig metode, hvis I påbegynder arveplanlægningen i god tid, da familielånet giver mulighed for, at midler overføres til den næste generation uden betaling af gaveafgift, hvis lånet efterfølgende nedskrives med det årlige gavefrie beløb. Sådanne årlige nedskrivninger må dog ikke være aftalt på forhånd, da der i så fald ikke er tale om et reelt låneforhold, men skal være ydet som udslag af en pludselig gavmildhed hos långiveren.

Hvis I har styr på de formelle krav til familielånet, kan I frit låne penge til hinanden inden for den nære familie, som er omfattet af reglerne, uden at dette betragtes som gaver, og uden, at det udløser nogen skat af fiktive renter eller kursgevinster hos parterne.

Overvejer I at oprette et familielån, skal I huske, at gældsbrevet skal underskrives inden, at lånebeløbet overføres til låntager. I skal ligeledes huske at forsyne gældsbrevet med nye underskrifter hvert 10 år, således at gældsbrevet ikke forældes.

Gavebrev

Gavebreve kan også være anvendelig til både at dokumentere gaverne, men også i de situationer, hvor gavegiveren ønsker at tilknytte særlige betingelser til gaven. Det kunne være en båndlæggelse af gaven til barnebarnet fylder 21 år, eller at gaven skal gøres til modtagerens særeje i dennes ægteskab eller fremtidige ægteskaber.

Vi ser ofte gavebreve anvendt i forbindelse med overdragelse af familiens sommerhus til den næste generation, hvor et gavebrev med tilhørende bestemmelse om skilsmissesæreje kan sikre, at sommerhuset bliver i familiens eje i de kommende generationer.

Lad os udarbejde dit gældsbrev eller gavebrev

Har du brug for et gældsbrev eller et gavebrev, så lad os udarbejde det for dig – på den måde sikrer I, at der er styr på den skattemæssige dokumentation. Du kan kontakte os her.

Priser

  • Gældsbrev
  • 1.500 kr.
  • Gavebrev
  • fra. 1.500 kr.

Lad os kontakte dig

Mød din rådgiver