Samejeoverenskomst

Når man køber fast ejendom, er der typisk også brug for at få styr på andre juridiske forhold i samme ombæring. Erhverver du fast ejendom med din kæreste, eller arver du familiesommerhuset sammen med dine søskende, er det en god ide at få udarbejdet en samejeoverenskomst.

En samejeoverenskomst er en skriftlig aftale mellem jer, der køber fast ejendom sammen og sikrer alle parter ved at skabe klarhed over de fælles regler for samejet.

Hos IVB er vi specialister indenfor fast ejendom og de ydelser, der knytter sig til erhvervelse af fast ejendom. Vi tilbyder derfor også at udarbejde samejeoverenskomster til jer, der køber fast ejendom sammen, uanset om I er samlevende og køber jeres første bolig sammen, eller om I som søskende arver familiesommerhuset. 

Hvad skal en samejeoverenskomst indeholde?

Det at købe fast ejendom sammen er for de fleste en af de største investeringer i livet, og det kan være forbundet med store økonomiske konsekvenser, hvis I ikke får fundet nogle fælles regler for samejet.

En samejeoverenskomst indgås imellem jer, der sammen køber fast ejendom og formålet med samejeoverenskomsten er ofte, at I får taget stilling til, hvordan I skal forholde jer i forskellige situationer, hvis konflikter mellem jer opstår. Samejeoverenskomsten er dermed med til at skabe større økonomisk sikkerhed for jeres fælles investering i ejendommen.

I en samejeoverenskomst kan I aftale lige nøjagtigt det I ønsker, men vi anbefaler, at I som minimum tager stilling til følgende:

  • Fordeling af brugsrettigheder til ejendommen og adgang til at udleje ejendommen
  • Fordeling af de løbende udgifter til ejendommen og vedligeholdelse af boligen
  • Procedure for salg hvis en af parterne vil sælge ejendommen
  • Fordeling af salgsprovenu både ved overskud og underskud, samt hvis en af parterne har indskudt et større beløb ved købet
  • Mulighed for at optage lån i sin anpart af ejendommen
  • Hvad der sker, hvis en af jer afgår ved døden

Har du brug for en samejeoverenskomst?

Har I som søskende købt et sommerhus sammen, er det særligt vigtigt at få taget stilling til, hvorledes brugsretten til sommerhuset skal fordeles, samt hvordan sommerhuset skal overleveres til den næste gæst hver gang, I skal skifte.

For samlevende er det væsentligste derimod, at I får taget stilling til et eventuel salg af jeres fælles bolig i tilfælde af, at I måtte gå fra hinanden. Har I ikke en samejeoverenskomst skal alle beslutninger træffes ved enighed, og kan I ikke blive enige, risikerer I at ejendommen ender på en frivillig aktion. Det kunne også være, at en af jer stopper med at betale ydelserne på jeres fælles lån i ejendommen, hvilket i værste fald kan ende i en tvangsauktion. I den situation skal I også have aftalt fordelingen af salgsprovenuet eller hvorledes et eventuelt underskud skal dækkes af jer.

Kontakt os for en uforpligtende snak

Uanset om I som søskende eller som samlevende erhverver fast ejendom sammen, anbefaler vi altid, at I får udarbejdet samejeoverenskomsten i forbindelse med jeres køb, så I allerede på dette tidspunkt bliver enige om betingelser for jeres sameje. Hos IVB hjælper vi jer med at få udarbejdet en samejeoverenskomst, der passer til lige netop jer. Har en af jer indskudt et større kontant beløb end den anden part, tager vi også hensyn hertil i samejeoverenskomsten. Du kan kontakte os her for en uforpligtende snak.

Pris

  • Samejeoverenskomst
  • fra 4.000 kr.
Priserne er inkl. moms
Lad os kontakte dig

Mød din rådgiver