Salg af forældrekøb

Hvis du sælger fast ejendom, som ikke har tjent til bolig for dig i din ejertid, vil du være skattepligtig af en fortjeneste. Almindeligt salg af forældrekøb til tredjepart vil derfor ofte udløse en avanceskat, som bør opgøres og indbetales i det indkomstår, hvor forældekøbsboligen bliver solgt. Hvis der opstår tab ved salg af forældrekøbet, kan dette tab kun modregnes i eventuelle fremtidige skattepligtige fortjenester på fast ejendom.

Indberetning til skat

Fortjeneste eller tab ved salg af forældrekøb skal indberettes til Skattestyrelsen senest 1. juli i året efter det år, hvori salget forestår. Det er væsentligt at have for øje, at eventuel skat af fortjeneste på forældrekøb skal betales i det år, hvor købsaftalen er underskrevet af køber og sælger, og hvor berigtigende køberrådgiver har meddelt endelig handel uden forbehold.

Skal vi hjælpe dig ved salg af forældrekøb?

Hos IVB tilbyder vi at udarbejde en konkret beregning over fortjenesten eller tabet, og vi tilbyder også at beregne avanceskatten, så denne kan blive afregnet hurtigst muligt, når salgsprovenuet er frigivet. Desuden kan vi forestå de lovpligtige indberetninger til Skattestyrelsen.

Vores skattejurister er specialister i beskatning af fast ejendom – dermed er du sikret en korrekt og lovlig opgørelse over ejendomsavancen og avanceskatten for forældrekøbet. Kontakt os her for en uforpligtende snak.

Pris

  • Ejendomsavanceopgørelse
  • Fra 3.750 kr.
Lad os kontakte dig