Investering af VSO-midler

En meget stor del af de selvstændig erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, har opsparede overskud – særligt selvstændige i de liberale erhverv. Mange selvstændige er dog ikke opmærksomme på, hvilke muligheder der er for at investere opsparede midler i virksomhedsordningen, hvorefter de potentielt går glip af gode og stabile afkast i store dele af den periode, hvor virksomhedens drives. Hvis du er en af de selvstændige, der ikke tidligere har undersøgt dine muligheder for investering af VSO-midler, kan du med fordel rette henvendelse til IVB med henblik på at indlede en dialog herom. Hvis du har mere end 10 år tilbage på arbejdsmarkedet som selvstændig, kan det være meget fornuftigt at få gennemgået hvilke investeringsmuligheder, du har med frie midler fra din virksomhedsordning.

Det er yderst vigtigt, at du får investeret korrekt, da det er ikke alt, som du kan investere i. Konsekvensen kan være, at investeringen anses som en privat hævning i virksomheden med hæveskat til følge. Derfor kan det også være en god idé at anmode Skattestyrelsen om bindende forhåndstilsagn, inden du disponerer.

Hvad kan man investere VSO-midler i?

Virksomhedens midler kan b.la. investeres i

  • Akkumulerende investeringsbeviser der beskattes efter lagerprincippet
  • Aktier omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19
  • Investerings- og udlejningsejendomme
  • Finansielle kontrakter og ETF’ere
  • Virksomhedsobligationer og garantibeviser
  • Visse pensionsordninger omfattet af pensionsionsbeskatningslovens § 53A

Hvad kan man ikke investere VSO-midler i?

Virksomhedens midler kan b.la. ikke investeres i

  • Aktier eller anparter – hverken noterede eller unoterede
  • Udloddende aktiebaserede eller obligationsbaserede investeringsbeviser (dvs. ikke klassificeret som investeringsselskab omfattet af ABL §19)
  • Pengeudlån til nærtstående fysiske personer eller selskaber
  • Alternative investeringer, herunder i fx eksklusive vine eller ure

Fordele ved investering af VSO-midler

Der kan være mange fordele ved at investere opsparede overskud fra din virksomhedsordning, men en af de højaktuelle fordele ved at investere dine VSO-midler er, at der i dag formentlig beregnes negativ rente af dit indestående på dine bankkonti allerede fra første positive krone. Det negative rentemiljø udhuler derfor stille og roligt din opbyggede formue i virksomheden, og det kan således være nødvendigt at overveje sine muligheder for at placere de opsparede midler i fx akkumulerende investeringsbeviser, udlejningsejendomme eller noget helt tredje.

Søger du rådgivning om investering af VSO-midler?

IVB kan rådgive dig om dine investeringsmuligheder i virksomhedsordningen, hvis du overvejer at foretage en investering af opsparet overskud. Det er vigtigt, at du bliver klædt ordentlig på, så du træffer det mest optimale valg for dig og din risikoprofil. Kontakt os for en uforpligtende snak.

Lad os kontakte dig

Mød din rådgiver