Investering gennem holdingselskab

Nogle gange skal det overvejes, om din næste investering bør foretages af dig selv privat eller om det bør være en investering gennem holdingselskab fuldejet af dig. Det ses oftere og oftere at erhvervsaktive, herunder fx bestyrelsesmedlemmer eller konsulenter i startups og vækstvirksomheder, modtager tilbud om at investere i selve virksomheden i stedet for at oppebære en egentlig løn eller honorar for det arbejde, de leverer. Der er i visse tilfælde mulighed for at investere enten som fysisk person eller via et fuldejet selskab.

Sådanne løsninger kan som sådan være gode, men det er vigtigt, at du er indforstået med, hvad det vil sige at investere gennem et selskab, hvis det er denne mulighed, du benytter – og i nogle tilfælde vil det slet ikke give mening, hvorfor der altid skal foretages en konkret vurdering af, hvad der er mest optimalt for dig.

Hvorfor lave en investering gennem holdingselskab?

Der er mulighed for at opnå nogle skattemæssige og likviditetsmæssige fordele ved at investere igennem et holdingselskab, selvom det også har sine omkostninger at have et selskab, fordi der hvert år skal udarbejdes årsrapport og selskabsselvangivelse mv., hvilket medfører årlige administrationsomkostninger til fx revisor og bank.

Derfor bør du også kun investere igennem et holdingselskab, hvis der er tale om relativt store investeringsbeløb, eller hvis der er udsigt til at opnå meget store afkast på investeringen. Hvis det viser sig at være tilfældet, kan det være rigtig en rigtig fornuftig og lukrativ løsning at investere via et fuldejet holdingselskab.

Hvad investerer man i, når man har et holdingselskab?

Du kan fx benytte et holdingselskab, hvis du vil investere i

  • Unoterede aktier i startups og vækstvirksomheder (typisk nøglemedarbejdere og bestyrelsesmedlemmer)
  • Ejendomsprojekter
  • Anlægsprojekter og infrastruktur

I nogle situationer kan et selskab (helt legalt) modtage skattefrit afkast fra dets investeringer, hvorfor du som selskabsejer kan opnå nogle gunstige likviditetsmæssige fordele ved at investere igennem et selskab. Dog er den likviditet, som du måtte indskyde i dit selskab, også relativ fastlåst – medmindre du vil tåle at lade dig udbyttebeskatte eller evt. risikere at gå glip af skattefradrag, hvis investering ikke går som håbet.

Vær opmærksom på det skattemæssige

Hvis du går og overvejer dine muligheder for at investere igennem et selskab, bør du tilrettelægge tingene nøje, så du er klar over, hvordan du bør agere og disponere, da du ellers kan risikere at komme rigtig galt afsted rent skattemæssigt.

Du bør derfor altid blive rådført af en fagkyndig, hvis du ønsker at foretage investeringer igennem et holdingselskab, og det er særligt den skattemæssige kvalificering af rette indkomstmodtager, som må inddrages i overvejelserne.

Vi rådgiver om investering gennem holdingselskab og skat

Hos IVB rådgiver vi omkring investeringer gennem holdingselskaber og skat i relation hertil. Når du investerer gennem et selskab, sker dette oftest også af skattemæssige hensyn, så du kan udskyde noget beskatning og opbygge en større formue hurtigt. Du skal dog være utrolig varsom med, hvordan du disponere, da ganske få fodfejl kan resultere i store skattesmæk samt strafbeskatning. Du kan kontakte os her for en uforpligtende snak.

Lad os kontakte dig

Mød din rådgiver