Investering i udlejningsejendom

Der kan være flere årsager til, at du overvejer at investere i en ejendom til udlejning. Det kan måske være, at du har oparbejdet en del likviditet eller friværdi i huset, som du ønsker at investere til en fornuftig forrentning i form af lejeindtægter? Det kan også være, at du allerede har foretaget din første investering i en udlejningsejendom, og nu ønsker du at udvide din ejendomsportefølje? Uanset hvor du befinder dig i din proces med investering i udlejningsejendom, kan vi bistå med professionel rådgivning og hjælpe dig godt videre.

Privat investering i udlejningsejendom

Hvis du er på udkig efter en investering og allerede har opbygget en pæn pensionsopsparing eller aktiebeholdning, kan det være fornuftigt at se efter en ejendom til udlejning.

Ejendomme anses ofte for at være en langsigtet investering, fordi der er en del omkostninger forbundet med erhvervelsen. Det er dog samtidig en relativ sikker investering, der sjældent har de store værdimæssige udsving, som aktier kan have.

Når du privat erhverver en ejendom og udlejer denne på helårsbasis, har du mulighed for at anvende virksomhedsordningen, hvilket medfører, at du opnår nogle gunstige skattemæssige og likviditetsmæssige fordele, så du fx hurtigere kan nedbringe gæld samt foretage forbedringer på ejendommen.

Investering i udlejningsejendom gennem selskab

I nogle tilfælde kan det være fornuftigt at investere i udlejningsejendomme gennem et selskab, og ofte vil din bank stille krav herom, hvis du i forvejen ejer flere (udlejnings)ejendomme i privat regi.

Der er både fordele og ulemper ved at investere i ejendomme til udlejning gennem et selskab, og det er derfor vigtigt, at du iagttager dine muligheder, forinden du disponerer.

Ejendomsselskaber benyttes for det meste af investorer, der på sigt ønsker at opbygge en større ejendomsportefølje med mange udlejningsenheder.

Vi foretager due diligence af investeringsejendomme til udlejning

Vi tilbyder den komplette rådgivning og analyse af din næste udlejningsejendom, og det er derfor helt op til dig, hvad du har behov for at få belyst, inden du investerer.

Vi kan b.la. se på følgende forhold

  • Markedsanalyse og udvælgelse via vores gode netværk blandt ejendomsmæglere
  • Vurdering af huslejeniveau og risici knyttet hertil
  • Indledende rentabilitets- og likviditetsberegninger samt økonomisk overblik, hvor der er taget højde for det skattemæssige
  • Dialog med klientens bankforbindelse om optimale finansieringsløsninger
  • Køberrådgivning og berigtigelse

Hvis du ender med at investere i en ejendom til udlejning, kan vi herefter tage os af alt det regnskabsmæssige og skattetekniske – lige indtil ejendommen evt. sælges igen.

Førende specialist og revisor til investering i udlejningsejendomme

Hos IVB har vi mange års erfaring med at rådgive om udlejningsejendomme, herunder særligt private eller mindre ejendomsinvestorers investeringer i fast ejendom til udlejning. Vi rådgiver om køb, salg, lejeret og skat i relation til udlejning af investeringsejendomme. Kontakt os her.

Lad os kontakte dig

Mød din rådgiver