Investering i aktier og andre værdipapirer

Står dine hårdt optjente midler på en opsparing i banken i et negativt rentemiljø, vil din opsparing hen over årene svinde lige så stille ind. Lad i stedet din opsparing arbejde for dig, ved at placere midlerne i aktier eller andre værdipapirer og dermed øge din opsparing. Hos IVB yder vi rådgivning om investering i aktier og andre værdipapirer, der er skræddersyet til netop dine behov. I vores investeringsrådgivning fastlægger vi sammen din risikoprofil og udarbejder en investeringsstrategi tilpasset dig.

Risiko og afkast hænger sammen

Investering i aktier og værdipapirer er forbundet med risiko, da markedet kan gå op og ned, hvorfor du også kan opleve tab i din portefølje. Netop derfor er det vigtigt, at du får fastlagt din individuelle risikoprofil under hensyntagen til dine øvrige økonomiske forhold, inden du påbegynder investeringerne.

Din risikoprofil danner grundlag for den investeringsstrategi vi vil anbefale dig, og som du kan eksekvere i samarbejde med din bank. Vi assisterer derfor med at fastlægge din risikoprofil ud fra de oplysninger, du giver os, og som omfatter blandt andet oplysninger om tidshorisont, formålet med din investering, hvor afhængig du er af de investerede midler og dine øvrige økonomiske forhold.

Aktiv eller passiv forvaltning af dine investeringer

I forbindelse med investering i aktier og værdipapirer, skal du også være opmærksom på de omkostninger, der er forbundet med investeringerne. Det omfatter eksempelvis forvaltningshonorar, administrationsomkostninger, depotgebyrer, kurtage mv. Alle disse omkostninger skal fratrækkes dit afkast, og jo højere dine omkostninger er, jo lavere bliver dit afkast dermed også.

Dine omkostninger afhænger ofte af dit handelsmønster, og hvis du forvalter din formue aktivt ved at følge markedet tæt, vil du også have højere omkostninger, end hvis du placerer din formue i en investeringsforening, der følger et indeks.

Om du skal udøve aktiv eller passiv forvaltning, afhænger af dine præferencer, men for mange vil passiv forvaltning i investeringsforeninger være det rigtige valg, og særligt hvis du ikke har tiden til at følge markederne tæt.

Tag IVB med på råd om investering i aktier

Tag IVB med på råd omkring dine investering og lad os lave en investeringsstrategi for dine kommende investeringer, der er fastlagt under hensyntagen til din samlede økonomi. Det er dine penge, og det er derfor vigtigt for os, at du forstår grundlaget for investeringsstrategien.

Lad os kontakte dig

Mød din rådgiver