Selskabsskat

Er du den heldige ejer af et selskab, vil du mindst en gang årligt støde på selskabsbeskatningen i forbindelse med udarbejdelsen af selskabets årsregnskab og indsendelsen af selvangivelsen. For mange kan skatten være en svær størrelse. Dette gør sig særligt gældende indenfor selskabsbeskatning, da selskabsskat favner bredt indenfor alle kategorier af skatteretten. Det er derfor vigtigt, at du finder en rådgiver med en ekspertise indenfor alle skatterettens områder.

Hos IVB er vi specialister i skatteret, herunder selskabsskat, og vi ønsker at sætte særlig fokus på skatten i dit selskab. Skatten er nemlig et af de steder, hvor du har mulighed for at optimere i dit selskab. Det gælder uanset, om dit selskab fungerer som driftsselskab, anvendes til investering i ejendomme eller noget helt tredje.

Selvskabsselvangivelse

Som selskabsejer er det din opgave, at selskabet hvert år får opgjort den skattepligtige indkomst. Desuden skal du indberette det til Skattestyrelsen senest 6 måneder efter regnskabsåret udløb. I den sammenhæng skal du være opmærksom på, at selskabets skattepligtige indkomst ofte adskiller sig fra det regnskabsmæssige resultat.

Vi er behjælpelige med at opgøre din selskabsskat, udarbejde selskabsselvangivelse og foretage rettidig indberetning, uanset om du selv eller en anden rådgiver står for indberetning af selskabets årsrapport.

Optimering af selskabsskat

Det er vores erfaring, at der i mange selskaber opstår behov for løbende sparring omkring skatteretlige problemstillinger i løbet af regnskabsåret. Det kan være alt fra håndtering af kørselsgodtgørelse til dig som hovedanpartshaver til mere komplekse spørgsmål vedrørende en større investering i unoterede aktier.

Uanset om der er tale store eller små spørgsmål, står vi altid til rådighed med sparring. Ligeledes laver vi altid en grundig gennemgang af selskabets skattemæssige forhold ved indsendelse af selskabsselvangivelse for at finde optimeringsmuligheder. Vi bestræber os desuden på at give et råd eller to med på vejen, så vi sammen sikrer, at det kommende indkomstår tilrettelægges skattemæssigt mest optimalt.

Vi hjælper gerne med din selskabsskat

Har du behov for skattemæssig sparring i forbindelse med investering i unoterede aktier, et ejendomsprojekt eller lignende, står vi altid klar til at hjælpe dig. IVB besidder de nødvendige kompetencer til at svare på de fleste spørgsmål og du er altid velkommen til at kontakte os. Vi specialiserer os særligt i selskaber beskæftiget inden for det liberale erhverv eller familieejede holdingselskaber, der investerer i ejendomme eller værdipapirer. 

Lad os kontakte dig

Mød din rådgiver