International skat

Skal du flytte til eller fra Danmark, er du udstationeret, eller modtager du indkomster fra udlandet, kan der være behov for konkret skatterådgivning til at sikre, at du som skatteyder ikke bliver dobbeltbeskattet. Vi tilbyder konkret skatterådgivning angående international skat ved fraflytning samt skat ved tilflytning. Desuden tilrettelægger vi dine skattemæssige forhold, så du bliver stillet bedst muligt. Det gælder uanset om du flytter fra Danmark for at nyde dit otium under varmere himmelstrøg, modtager indkomster fra udlandet som led i en udstationering eller planlægger at flytte til Danmark for at anvende den gunstige forskerskatteordning.

Skat ved fraflytning

Planlægger du at fraflytte Danmark enten midlertidig eller permanent, kan det være relevant, at du fuldstændig fraskriver dig rådighed over din bolig i Danmark for derved at udtræde af fuld dansk skattepligt. Selv ejerskab af sommerhuse kan i konkrete situationer statuere bopæl, hvorved den fulde skattepligt ikke ophører.

Inden du udtræder af den fulde skattepligt eller fraflytter Danmark, hvor du i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst anses for at være hjemmehørende i dit tilflytterland, bør du også have en rådgiver med på råd. Hos IVB kan vi vurdere hvilke skattemæssige konsekvenser der er forbundet med din fraflytning og undersøge om du ejer aktiver, som skal exitbeskattes ved din fraflytning. Exitbeskatning kan få væsentlig betydning for din likviditet ved fraflytning, da visse aktiver anses for realiseret ved fraflytning hvorved den dertilhørende skat udløses.

Skat ved tilflytning

Står du derimod og planlægger tilflytning til Danmark, skal du have for øje, at der skal foretages en række registreringer hos Skattestyrelsen. Registreringerne skal sikre, at Skattestyrelsen får besked om din tilflytning og får kendskab til alle dine aktiver på tilflytningstidspunktet. Hos IVB hjælper dig med at foretage disse registreringer og sikrer at din forskudsopgørelse registreres korrekt, så der ikke kommer nogle uventede regninger fra skattevæsenet.

Skat ved fraflytning og skat ved tilflytning kan være lidt en jungle, men hos IVB får du den bedste sparringspartner.

Forskerskatteordning

Hvis du har været bosiddende udenfor Danmark i en periode på mere end 10 år uden at være skattepligtig af indkomster fra Danmark, har du potentielt mulighed for at indtræde på den gunstige forskerskatteordning.

Forskerskatteordningen gælder, trods navnet, også for højtlønnede lønmodtagere, der tager arbejde hos danske arbejdsgiver og er for de fleste særdeles attraktiv at anvende. Det skyldes at den indkomst der er omfattet af forskerskatteordningen alene beskattes med arbejdsmarkedsbidrag på 8% og en bruttoskat på 27%. Det giver således en samlet skat på kun 32,84% af den indkomst der er omfattet af forskerskatteordningen i de første 7 år du bor i Danmark.

Skal vi hjælpe dig med international skat?

Der har gennem årene været rejst adskillige sager, og heriblandt sager med flere profilerede personer, hvor man som skatteyder ikke har søgt rådgivning eller fået tilrettelagt sine forhold på den skattemæssige mest optimale måde. Det har resulteret i flere sager, hvor skatteyderne er endt med skattebetalinger, som potentielt kunne være undgået.

Hos IVB rådgiver vi dig, der overvejer at flytte fra Danmark enten i forbindelse med udstationering eller ved permanent fraflytning om dine internationale skatteforhold. For dig der står overfor en tilflytning til Danmark, hjælper vi med at foretage de korrekte registreringer hos Skattestyrelsen og undersøger, om du kan indtræde på den fordelagtige forskerskatteordning. Kontakt os her.

Lad os kontakte dig

Mød din rådgiver