Personskat

Alle personer skal mindst en gang om året forholde sig til sine personlige skatteforhold, selvom det skattemæssige for privatpersoner i vid udstrækning er automatiseret den dag i dag. Hos IVB tilbyder vi personlig skatterådgivning inden for personskat og en række områder af skatteretten. Desuden har vi mulighed for at målrette vores rådgivning efter klientens specifikke behov.

Nogle gange hjælper vi personer med skatteretlige engangsopgaver. Andre gange hjælper vi personer med flere forskellige opgaver, hvor det er en forudsætning, at rådgiveren har indsigt i andre faglige discipliner inden for jura og økonomi.

Selvangivelse og årsopgørelse for private

Privatpersoner skal senest 1. maj foretage ændringer i selvangivelsen til årsopgørelsen, medmindre de har indkomst fra udlandet eller selvstændig virksomhed, herunder erhvervsmæssig udlejning. Hvis du er almindelig lønmodtager, vil stort set alle dine indtægter blive indberettet automatisk. Det forholder sig dog anderledes med lønmodtagerfradrag, hvor du selv skal være opmærksom på at få indberettet disse korrekt – ellers kan du risikere helt at miste fradraget.

Hvis du har glemt en skattepligtig indtægt eller et fradrag, kan du ordinært foretage ændringer i årsopgørelsen til og med 1. maj i det fjerde indkomstår efter det pågældende indkomstårs udløb.

Det vil fx sige, at hvis du fejlagtigt har betalt ejendomsværdiskat i forbindelse med erhvervsmæssig udlejning, vil du ikke kunne søge denne ejendomsværdiskat tilbage, hvis ændringen sker efter fristen. I ganske særlige tilfælde kan der ske fristgennembrud, men det gælder ikke simple fradrag så som lønmodtagerfradrag og ejendomsværdiskat.

Forskudsopgørelse for private

Skattestyrelsen udsender hvert år i midten af november en meddelelse om, at din forskudsopgørelse er dannet, og at du nu kan foretage ændringer i den. Forskudsopgørelsen er blot et kvalificeret gæt på, hvordan dine indtægter og fradrag ser ud i det kommende år, således der kan betales en løbende og korrekt skat af din løn.

Forskudsopgørelsen er styrende for, om du året efter modtager en restskat, eller om du skal have overskuende skat retur. Derfor er det en god idé at sørge for, at forskudsopgørelsen indeholder så præcise oplysninger som muligt, og du kan rette ubegrænset i den.

Ønsker du rådgivning om din personskat?

Hvis du ønsker, at vi ser på dine skatteforhold, er du velkommen til at kontakte os og få et uforpligtende tilbud på vores skattemæssige assistance.

Lad os kontakte dig

Mød din rådgiver