Skattesager og bindende svar

IVB er eksperter i skatteproces, og vi har mange års erfaring med at føre klagesager i det administrative klagesystem ved Skatteankestyrelsen og Landsskatteretten samt at udarbejde anmodning om bindende svar som forelægges Skattestyrelsen eller Skatterådet. IVBs skattejurister har også god erfaring med skattestrafferet og bødesager, hvorfor du med fordel kan søge sparring hos os, hvis du er blevet kontaktet af Skattestyrelsen desangående.

Bindende svar

Anmodning om bindende svar (bindende forhåndstilsagn) er din mulighed for at kende til Skattestyrelsens juridiske standpunkt over for en given skatteretlig disposition.

Hvis du som skatteyder ønsker at være helt sikker på, hvordan en given disposition stiller dig skattemæssigt, er dette som hovedregel din eneste garanti for, at Skattestyrelsen ikke på et senere tidspunkt anfægter den skattemæssige disposition, som du måtte have foretaget eller påtænker at foretage.

I mange tilfælde kan det være en rigtig god idé at kende til Skattestyrelsens holdning, forinden der disponeres.

En anmodning om bidende svar indeholder:

  • Spørgsmål
  • En klar beskrivelse af de faktiske forhold
  • Egen besvarelse af spørgsmål
  • Skattejuridisk argumentation og begrundelse med henvisning til lovgivning og skattepraksis

Hvis du skal have mest muligt ud af et bindende svar fra Skattestyrelsen eller Skatterådet, bør du få assistance med udarbejdelse heraf fra en skattefagkyndig, der har stor erfaring med skatteproces samt relevant skattefaglig uddannelse.

Hvis man ikke er enig i Skattestyrelsens opfattelse, kan man vælge klage over det bindende svar.

Skattesager, klagesager og skattestraffesager

Hos IVB har vi stor erfaring med skattesager, herunder bistand i skattestraffesager samt klager over Skattestyrelsens afgørelser. Hvis du har en skattesag eller klagesag, som du ønsker at få vurderet, bør du kontakte os med henblik på at booke et rådgivningsmøde med en af vores skattejurister, som kan føre sagerne hos Skatteankestyrelsen eller Landsskatteretten.

I klagesager over Skattestyrelsens afgørelser, har du mulighed for at søge omkostningsgodtgørelse for dine udgifter til rådgiver, og du vil som minimum få dækket halvdelen af disse udgifter. Såfremt du får fuldt medhold i din klage, vil du få dækket samtlige omkostninger til din rådgiver.

Hvis du er blevet mødt med et krav fra Skattestyrelsen, eller hvis du har fået en sigtelse i en skattesag, bør du kontakte en rådgiver hurtigst muligt – jo før du kontakter en fagperson, desto bedre er du stillet i en potentiel skattesag, herunder straffesag.

Skal vi bistå med anmodning om bindende svar, din skattesag eller klagesag?

Lad IVBs skattejurister vurdere din skattesag og udarbejde din anmodning om bindende svar, hvis dette findes nødvendigt. Kontakt os her.

Lad os kontakte dig

Mød din rådgiver