Klage over ejendomsvurdering

De offentlige ejendomsvurderinger har været suspenderet i en lang årrække, men nu sendes vurderingerne ud til landets boligejere i etaper over de kommende år. Der er en forventning om, at de nye offentlige ejendomsvurderinger stiger for størstedelen af landets boliger og særligt i de større byer, så vurderingerne kommer til at svare til de faktiske markedspriser. De højere offentlige ejendomsvurderinger er dog ikke ensbetydende med højere samlede boligskatter fra 2024, hvor det nye ejendomsskattesystem indføres. Flere boligejere står også overfor en tilbagebetaling af ejendomsskatter, fordi de, siden suspendering af de offentlige ejendomsvurderinger, har betalt ejendomsskatter af høje vurderinger.

Hvis du har fået eller står du overfor modtagelsen af en ny offentlig ejendomsvurdering, tilbyder vi at:

  • Gennemgå dine oplysninger i deklarationsproceduren for at undersøge, om alle oplysninger er korrekte
  • Udarbejde en dybdegående analyse af din ejendomsvurdering til vurdering af dine klagemuligheder
  • Udarbejde klageskrivelse indeholdende juridisk argumentation for ændring af ejendomsvurderingen
  • Vurdere dit tilbud om tilbagebetaling af ejendomsskatter
  • Rådgive om konsekvenserne af det nye ejendomsskattesystem med ikrafttræden fra 2024

Vi yder rådgivning indenfor alle aspekter af det nye ejendomsskattesystem, så tag fat i os, hvis vi skal vurdere, om der er grundlag for at gå videre med netop din sag.

Klage over ejendomsvurdering

Har du modtaget en ny offentlig ejendomsvurdering på din ejendom, og er du i tvivl om, hvorvidt du skal acceptere din vurdering eller takke ja til et tilbud om tilbagebetaling af for meget betalt ejendomsskat, kan vi hos IVB være din sparringspartner.

Vi foretager en analyse af din ejendomsvurdering og giver vores vurdering af, om der er grundlag for at gå videre med en klage over ejendomsvurderingen. Vurderer vi, at der vil være grundlag for at føre en klagesag, vil vi samtidig give dig et estimat på, hvad vi forventer at din fremtidige besparelse bliver.

Der er en stor usikkerhed forbundet med at foretage vurderinger af alle landets ejendomme, og derfor er forsigtighedsprincippet blevet indført. Forsigtighedsprincippet betyder, at du skal fratrække 20% fra ejendomsvurderingen, inden du har dit beskatningsgrundlag. Det betyder også, at der skal være grundlag for en ændring af din ejendomsvurdering med mere end 20%, førend du får medhold i din klage.

Er du en af de boligejere, som har fået tilbud om tilbagebetaling af ejendomsskatter, assisterer vi også med at foretage en vurdering af, hvorvidt du skal takke ja til tilbuddet, klage over de fremførte vurderinger eller klage over den nye ejendomsvurdering.

Uanset om du ønsker at påklage din ejendomsvurdering, eller om du har fået et tilbud om tilbagebetaling af ejendomsskatter, skal du være opmærksom på klagefristen på 90 dage fra modtagelse af klagemulighed med digital post.

Skal vi gennemgå din ejendomsvurdering?

Lad os gennemgå din ejendomsvurdering eller dit tilbud om tilbagebetaling af ejendomsskatter, så vi kan finde den bedste løsning for dig. Kontakt os her.

Lad os kontakte dig

Mød din rådgiver